Aktuality

 • Po roce jsme zpátky v NP České Švýcarsko
doubice

Po roce jsme opět zpět v NP České Švýcarsko, staneme se lesními dělníky a děláme to co máme rádi a co nás těší, pomáháme v lese nedaleko Doubice s odstraňováním větví z koryta vodoteče a z paseky, na které budou vysazeny původní druhy dřevin. Po práci zábava – tvoříme „Návod na štěstí“ a naší firemní kulturu za mentorování a koučinku Honzy Nováka a večer nám za odměnu nám Jan Drozd, ředitel odboru péče o ekosystémy z NP České Švýcarsko přednášel zajímavosti o lese.Další fotografie naleznete ZDE na facebooku.

 • XI.Fórum IMS hostila společnostKONE Industrial - koncern s.r.o.
KONE

XI. Fórum IMS se konalo 7.6.2019 ve společnosti KONE Industrial - koncern s.r.o. Cílem setkání zástupců nadnárodních korporací bylo seznámení s praktickými zkušenostmi z organizací, kde se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů a představení inspirativních přístupů v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, energie a kvality.
KONE prezentovalo úspěchy v oblasti snižování energetické náročnosti a výstupy ze Safety weeku. Fóra se účastnili zástupci akademické půdy, a to ČVUT UCEEB a UJEP FŽP. Cílem je propojit průmyslový a univerzitní sektor. UCEEB prezentoval možnosti spolupráce v oblasti využívání odpadů a snižování energetické náročnosti a FŽP řešení biodiverzity průmyslových areálů. Na závěr prezentoval ENVIROCONT novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami a SVHC látkami.
Další fotografie naleznete ZDE   na facebooku


 • X.Fórum IMS hostila společnost BLACK&DECKER (Czech) s.r.o.

forum X.
Dne 16.11.2018 jsme zorganizovali již X. Fórum IMS, které hostila společnost Black and Decker (CZECH) s.r.o. 
Martin Janeček  ze společnosti Black and Decker (CZECH) s.r.o. prezentoval zkušenosti z projektu Podnik podporující zdraví a pořádání tematických kampaní pro zaměstnance společnosti, dále byly prezentovány CSR aktivity společnosti SBD a na závěr přínosy systému korporátního řízení EHS. Lukáš Vejtruba ze společnosti ENVIROCONT s.r.o. prezentoval Best practices - využití odpadních materiálů, zkušenosti s obalovými audity a změny v oblasti legislativy ŽP. Po seznámení s novinkami v provozu společnosti SBD zakončila X.Fórum Andrea Bednářová přednáškou "Kancl bez koše“  a příklady dobré praxe z administrativy. 
Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • POZOROVÁNÍ LOSOSŮ

V sobotu 10.11.2018 jsme se vydali na tolik očekávané pozorování lososů v řece Kamenici ve společnosti našich rodin, přátel a zákazníků, kteří se zapojili v rámci oslav 20-ti let založení naší společnosti do akce s názvem „Návrat lososa obecného do řeky Kamenice“, a to ať přímo pracemi při vypouštění lososů nebo darováním finančních prostředků do sbírky.

Při pozorování lososů nás provázeli zástupci Národního parku České Švýcarsko pan Svoboda a pan Rohlík a velmi zajímavý odborný výklad pro nás zajistil Ing. Jiří Musil, Ph.D, který je členem komise pro rybí přechody v ČR a také je hlavním řešitelem projektu monitoringu lososa obecného v ČR.

Podzimní procházka údolím řeky Kamenice byla moc příjemná a sice jsme neměli to štěstí vidět lososi, zato jsme pozorovali na trdlištích pstruhy a v monitorovacím zařízení jsme viděli i vydru.

Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 

 • IX.Fórum IMS hostila společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.

DONALDSON

Pro naše zákazníky jsme zorganizovali již IX.Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti snižování energetické náročnosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Účastníky IX.Fóra IMS hostila společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., kterou představil ředitel společnosti pan Tomáš Pivovarník a následně Jaroslav Adam prezentoval realizované projekty v oblasti snižování energetické náročnosti, Michala Bernášková nás seznámila s aktuálními tématy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a o zkušenosti s přechodem na IA TF 16949 se v závěrečné diskuzi podělila Petra Schatzová. Pozvání na akci přijali zástupci firem z oboru. S novinkami na trhu s energiemi nás seznámil Zdeněk Zelenka ze společnosti ENG CR s.r.o., novinky v oblasti legislativy BOZP/PO a nejčastější problémy v provozu přednesl Petr Krůtek ze společnosti Agentura BOZPPO s.r.o. a úspory energií a uhlíkovou stopu prezentoval Viktor Třebický ze společnosti CI2, o.p.s. Účastníci si vyměnili své zkušenosti k daným tématům z prostředí svých společností a odnesli si cenné kontakty a informace.
Další fotografie naleznete ZDE na facebooku.

 

 • SLAVÍME A POMÁHÁME ZÁROVEŇ

LOSOSI 2018

Pro náš tým se stalo tradicí podporovat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a pomáhat při jejich realizaci, a proto jsme se rozhodli i oslavu 20. výročí založení společnosti ENVIROCONT pojmout v duchu konání dobra. V Českém Švýcarsku jsme již v minulých letech spolu s našimi rodinami, přáteli a zákazníky zanechali svou stopu v podobě vysazených stromů v okolí Jetřichovic nebo zde v Dolském mlýně na pracích při jeho revitalizaci. Vypouštění lososů byl pro nás nezapomenutelný zážitek a těší nás, že jsme mohli opět v Českém Švýcarsku pomoci. Akce se vydařila, bylo vypuštěno celkem 60tis.plůdků lososa obecného, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí od zástupců NP České Švýcarsko, pana Tomáše Salova a pana Pavla Svobody a i počasí nám u závěrečného pikniku přálo. Zvěřinová polévka od Lukáše Vejtruby i vuřty z rodinného uzenářství ve Varnsdorfu byly skvělé. V darovací kampani se podařilo shromáždit celkem 14175Kč. Tyto prostředky budou předány Národnímu parku České Švýcarsko a budou využity na nákup plůdků lososa obecného. Všem, kteří podpořili tuto akci finančně, děkujeme!
Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • NÁVRAT LOSOSA OBECNÉHO DO ŘEKY KAMENICE

V rámci oslav 20-tého výročí založení naší společnosti jsme se zapojili do akce s názvem „Návrat lososa obecného do řeky Kamenice“ na území Národního parku České Švýcarsko. Cílem této akce je vysazení plůdků Lososa obecného do řeky Kamenice a my budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete naši snahu podpořit. Za každé vámi darované 2 Kč přidáme 1 Kč, a to až do výše 15 000 Kč. Společně tak můžeme na vrácení lososů poukázat částku až 45 000 Kč, což umožní návrat přibližně dalších 12 700 plůdků lososa obecného. Všem předem děkujeme za podporu a pomoc https://www.darujme.cz/projekt/1200863

Projekt realizuje společnost ENVIROCONT s.r.o. ve spolupráci s NP České Švýcarsko https://www.facebook.com/NPCeskeSvycarsko/ a Ústecká komunitní nadace https://www.facebook.com/ustecka.komunitninadace/.

losos obecny poter

 • BEZ OBALOVĚ >> DESIGNOVĚ

Rozhodli jsme se aktivně podporovat snižování spotřeby obalových materiálů, využití odpadů a  úsporu přírodních zdrojů. S rostoucím trendem „Bezobalového nakupování“ jsme navázali na spolupráci s projektem Reformát.cz a výsledkem byl pytlík z odpadového materiálu Tyvek, který je charakteristický svou vysokou neprůhledností, pevností, odolností vůči vodě a roztržení. I další komponenty (šňůrka a kožené logo naší společnosti) jsou z odpadních materiálů. Mikrotenové sáčky, které používáme například při nákupu ovoce, zeleniny či pečiva, a jejich rozklad může trvat desítky let, tak můžete nahradit tímto pytlíkem pro opakované použití. Děkujeme, že společně s námi pomáháte...

bezobalu

Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • VIII. Fórum IMS

Již VIII. Fórum IMS jsme uspořádali ve spolupráci se společností BOS Automotive Products s.r.o. Setkání k výměně z se jako tradičně zúčastnili zástupci nadnárodních společností Black and Decker (CZECH) s.r.o., Borgers CS spol. s r.o., DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., Donaldson Industrial CR s.r.o., KONE Industrial - koncern s.r.o. a Schoeller Křešice s.r.o. Pozvání přijal zástupce společnosti Energy XXUI s.r.o., který prezentoval příklady úspor energií. Dalšími tématy setkání byly zkušenosti společnosti BOS v oblasti  podpory od mateřské školy až po vysokoškolské studenty, elektronické kanbany a představení cutterování kůže. A nechyběla ani témata bezpečnosti práce – seznámení s přípravou nového standardu ISO 45001 a praktické zkušenosti s legislativou ŽP prezentovaná zástupci společnosti ENVIROCONT s.r.o.

VIII. Fórum IMS

Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • Tým běžců ENVIROCONT se zúčastní dne 16. 9. 2017 běhu Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem! Poběžíme „v barvách“ Ústecké komunitní nadace a výtěžek se startovného bude věnován na dobročinné účely.
tým běžců

 • Naše tradiční výjezdní zasedání, letos v Brtníkách. Jako vždy jsme spojili užitečné s příjemným. A to školení konverzační inteligence spolu s ferratou Zadrátovaná jeptiška v německém Jonsdorfu.
konverzační školení 2017
Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • JIŽ SEDMÝ ROČNÍK FÓRA VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGMENTU

Dne 16. 6. 2017 jsme zorganizovali již sedmý ročník Fóra výměny zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu, který se konal ve společnosti LOGIT s.r.o. Pozvání na Fórum přijali všichni stávající členové a dále zástupci dalších společností. Program byl připraven s ohledem na nové „výzvy“ systémů řízení kvality a environmentálního managementu. Ovšem nechyběly ani zkušenosti v oblasti úspor energie a návody jak zvýšit environmentální povědomí a podpořit trvale udržitelný rozvoj. Ředitel společnosti LOGIT s.r.o., pan Martin Chlup představil Příručku ISM ve formě prezentace ….aneb nápad se stal skutečností, metody monitorování environmentálních a energetických indikátorů (GRI, LCA atd.) a zkušenosti s EPC (Energy performance contracting) v rámci výměny osvětlení. Dále pak Andrea Bednářová ze společnosti ENVIROCONT s.r.o. podala návod jak do environmentálních a energetických aktivit zapojit zaměstnance a podpořit tím trvale udržitelný rozvoj a Martin Janeček připojil příklady dobré praxe z oblasti EHS ze společnosti BLACK & DECKER (CZECH) s.r.o. Účastníci Fóra absolvovali prohlídku provozu společnosti LOGIT s.r.o. zaměřenou na novinky a po společném obědě zakončili pracovní program diskuzí nad tématy aktuálními pro všechny zúčastněné.

Věřím, že všichni načerpali spoustu užitečných rad a informací a těšíme se na další společné setkání.

akce

Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.

 • ZA MĚSTO BEZ ODPADKŮ ANEB ZAMEŤME SI PŘED VLASTNÍM PRAHEM
V pátek 28.4.2017 jsme se zúčastnili i s rodinami akce Za město bez odpadků aneb zameťme si před vlastním prahem, která byla tentokrát zaměřena na úklid lesa Střížáku, který je nedaleko naší firmy. Projekt nás zaujal a proto jsme se rozhodli tuto akci podpořit finančně (v rámci 29 otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace) i vlastní prací.
Akce se zúčastnili i děti kolegů ze společnosti ENVIROCONT, které tak jsme nejdříve hravou formou seznámili s tím co budeme dělat a proč to budeme dělat, a pak si děti vyrobily želvičky z odpadních materiálů (karton a PET lahve). Všechny děti i dospělí se do úklidu lesa zapojili s vervou. Objevili jsme i taje přírody, které Střižák střeží :-) a dokonce jsme pozorovali plazy a jiné živočichy žijící v lese. Nakonec jsme se všichni za odvedenou práci odměnili opékáním buřtů na zahradě u nás firmě. Akce se vydařila a do lesa na Střížáku se ještě vrátíme, nejen na procházku :-).

STRIŽÁK 2017
Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.
 
 • FÓRUM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ VE SPOLEČNOSTI BORGERS CS
Dne 21. 10. 2016 jsme zorganizovali v již 6-té Fórum výměny zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Setkání proběhlo ve společnosti BORGERS CS spol. s r.o., která vyrábí díly pro automobily světových značek. Borgers se specializuje na výrobu netkaných textilií a výlisků z převážně recyklovaných materiálů. Ty se pak využívají v interiérech automobilů, zavazadlovém prostoru a na dalších místech automobilů. Hosty Fóra v úvodu přivítal jednatel společnosti, Ing. Lubor Šabacký. Další program směřoval k představení projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti výroby. Na Fóru představil pan Miloslav Dvořák IS Energis, který zajišťuje monitoring v oblasti energie a dále řízené inteligentní osvětlení. Dále Andrea Bednářová prezentovala řízení rizik ve vztahu ke společenské odpovědnosti, které se věnují ve společnosti Hennlich s.r.o. Hosté Fóra si prohlédli výrobu v závodech ve Volduchách a v Rokycanech. Věříme, že Fórum bylo pro všechny účastníky inspirativní.
 
forum výměny 2016

Další fotografie naleznete ZDE  na facebooku.


 • ENVIROCONT 2016 OFFICE REDESIGN
…a protože v zaměstnání strávíme s mými kolegy mnoho času, rozhodla jsem se pro redesign našich firemních prostor. Návrh včetně realizace zastřešovala Hanka Žalmanová, která se podepisuje pod design našich firemních materiálů, webu apod. již už skoro 8 let. Celá akce byla zahájena v březnu výměnou oken v naší společnosti a zpřístupněním venkovní zahrady, což jsme využili k vybudování terasy, kterou jsme osázeli květinami a vybavili zahradním nábytkem. Celou akci jsme pracovně nazvali vybudování „zážitkové firmy“, s využitím stávajícího kancelářského nábytku, a cílem bylo stávající prostory vybavit doplňky z přírodních materiálů, jako je dřevo, kov, bambus apod.  Výsledkem je, že se všichni ve firmě cítíme dobře a máme možnost pracovat či chvíli relaxovat na terase s výbornou kávou.
 
kancelář

Fotografie z proměny naleznete ZDE  na facebooku.


 • FÓRUM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ BLACK & DECKER (Czech)

Dne 9.5.2016 jsme zorganizovali v pořadí již páté Fórum výměny zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Místem konání byly prostory společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o.  Trmice.
Fórum mělo zajímavý a pestrý program, účastníci se dozvěděli zkušenosti společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o. s certifikací dle nové normy EN ISO 9001:2015, kterou přednesl manažer kvality, pan Milan Obert a dále zkušenosti s certifikací Bezpečný podnik, o které se s účastníky Fóra podělil pan Jindřich Bumba, Senior EHS specialist. Základní informace o novinkách obsažených v normě EN ISO 14001:2015 přednesla Andrea Bednářová, jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o.

skoleni

Fotografie ze školení naleznete ZDE  na facebooku.

 

 • DOLSKÝ MLÝN 2016

Naše společnost se rozhodla navázat na úspěšnou akci z loňského roku s názvem „Obnova Dolského mlýna“ a s potěšením jsme i letos podpořili v rámci dobrovolnictví projekt Obnovy Dolského mlýna, který realizuje Občanské sdružení Dolský mlýn za podpory finančních prostředků získaných z Ústecké komunitní nadace, jejíž jsme již více jak 15 let dárci.
Naším cílem je rozvíjet aktivity v oblasti dárcovství i směrem k dobrovolnictví na námi podpořených projektech v oblasti zlepšování životního prostředí v našem regionu. Domníváme se, že „malá“ pomoc může mít „velký“ přínos a efekt.
Tradici dobrovolnictví oblasti zlepšování životního prostředí v našem regionu jsme založili v roce 2013, v rámci oslavy výročí 15-ti let založení naší společnosti a od té doby v ní úspěšně pokračujeme.
Cílem akce bylo vyklízení a čištění okolí Dolského mlýna po zimě a úprava cest po zimě.
Pod vedením paní Natálie Belisové, která se zásadním způsobem zasloužila o záchranu Dolského mlýna, jsme letos jako první parta brigádníků zahájili sezónu dobrovolnických prací na jednom z mnoha magických míst česko-saského švýcarska.

První parta otevřela brigádnickou sezónu prací na Dolském mlýně
Fotografie z akce naleznete ZDE  na facebooku.  • DOLSKÝ MLÝN 2015
Akce se moc vydařila: zanechali jsme v Dolském mlýně stopy pro naše budoucí generace (udělali jsme pořádný kus práce, mnozí to určitě cítili na těle i druhý denJ) , sešla se opět parta fajn lidí, výklad paní Belisové ke kulturní památce Dolský mlýn byl fascinující (včetně buchet, které sama napekla), děti pracovaly s takovou chutí, že ze všech připravených her absolvovaly na závěr 3 in 1 - Míša jim připravila nádherné hledání pokladu zdravých dobrot s otázkami zaměřenými na faunu a přírodu a také si v lese našly zvířátka všeho druhu z kartonu. Já osobně na to budu dlouho vzpomínat. Zároveň vnímám, že jsme pomyslnou laťku dobrovolnických akcí nastavili tak vysoko, že bude pro nás samotné velkým závazkem při pořádání dalších akcí ji dosáhnout. I když nám v tom velkým dílem pomohla matka příroda, která zajistila opět krásné počasí.
Dolský mlýn - koláž
Fotografie z akce naleznete ZDE  na facebooku.

 • FÓRUM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI ÚSPOR ENERGIE


Dne 15. 4. 2015 jsme uspořádali pro již třetí Fórum výměny zkušeností v oblasti úspor energie. Cílem akce je sdílení zkušeností se systémem energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2012 se zaměřením na praktické příklady zavedených opatření s cílem snížení energetické náročnosti. Setkání proběhlo v Klášterci nad Ohří a v Kadani ve společnostech DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. a Donaldson Industrial CR s.r.o. Obě společnosti jsou součástí nadnárodního koncernu Donaldson a zabývají se výrobou filtračních komponent pro automobilový průmysl (DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.) a filtrací průmyslového vzduchu (Donaldson Industrial CR s.r.o.). 

Pravidelnými účastníky těchto setkání jsou nadnárodní společnosti:

Fotografie z akce naleznete ZDE  na facebooku. 

 • POMÁHÁME PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ

Spolupráce s FOREWER


Navázali jsme spolupráci s projektem FOREWEAR, který z nevyužitelného oblečení vyrábí v chráněných dílnách funkčně-designové výrobky (obaly na mobily, tablety, zápisníky atd.). Projekt FOREWEAR byl v květnu 2013 vítězem mezinárodní soutěž Social Impact Award 2013 pořádanou HUB Praha.

Cílem naší společnosti je podporovat trvale udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost, a tak nás příběh projektu FOREWEAR okamžitě oslovil. Zápisníky „ve svetru“, jak jsme je v naší společnosti nazvali, nejsou jen obyčejnými zápisníky, naopak  v sobě nesou silný  příběh. Příběh na jehož začátku je smysluplné předcházení vzniku odpadů a v neposlední řadě podpora práce lidí v chráněné dílně. Držíme projektu FOREWEAR pěsti! 

Fotografie z akce naleznete ZDE  na facebooku. 


 • Za čistou říčku Chřibská Kamenice 2014

 Chřibská Kamenice 1

Tento projekt byl vybrán opět ze zásobníku projektů Ústecké komunitní nadace z 25.otevřeného grantového kola v oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov. Příjemcem podpory je REGIOcentrum, o.p.s.
Projekt řeší údržbu silně meandrovitého toku říčky Chřibská Kamenice v úseku od náměstí města Chřibská přes přírodní rezervaci Pavlínino údolí po osadu Všemily - vzdálenost 10 říčních km. Zapojením dobrovolníků z řad místního obyvatelstva, rodin s dětmi a teenagerů na vyčištění říčky, kolem které denně chodí a která je doprovází celým jejich životem, vyvolá pocit spoluzodpovědnosti za místo, ve kterém žijí. Při úklidových pracích dochází k uvědomění si náročnosti procesu vyčištění toku. Mladé generaci se ukazuje příklad a perspektiva fungování přirozené komunitní společnosti. Druhem zvolené činnosti (oblast životního prostředí) se přispěje k její možné udržitelnosti v následujících letech formou neorganizované údržby toku resp. předcházení znečištění vodoteče, či podobných potřebných lokalit.
Fotografie z akce naleznete ZDE  na facebooku. 

 • Audit shody s právními pořadavky ochrany životního prostředí

Kladete si otázky?

· Plníme všechny právní požadavky?
· Máme informace o všech platných právních požadavcích, které se naší společnosti týkají?
· Nehrozí nám rizika prodlení, havárií, sankcí …?
· Je v naší společnosti potenciál s cílem zvýšení efektivity či snížení nákladů v této oblasti?

Vážení obchodní přátelé,
Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti posouzení souladu s právními požadavky životního prostředí. Nabízíme Vám spolupráci při řešení těchto otázek formou zpracování Auditu shody s právními požadavky.

AUDIT SHODY S PRÁVNÍMI POŽADAVKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více informací naleznete v sekci Služby – Audity.

 • ENVIROCONT s.r.o. oslavila 15-té výročí svého založení !!!

Naše společnost ENVIROCONT s.r.o. oslavila v roce 2013 již 15-té výročí svého založení. 

Jedním z našich cílů je podílet se na zlepšování životního prostředí v našem regionu. Proto jsme se rozhodli oslavu našeho 15. výročí pojmout poněkud netradičně, avšak zábavnou formou. 

Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a Národním parkem České Švýcarsko jsme zrealizovali projekt „Vracení původních druhů dřevin“ na území Národního parku České Švýcarsko. K projektu jsme pozvali naše zákazníky a společně jsme v okolí skalního hrádku Falkenštejn, který se nachází nedaleko obce Jetřichovice, vysázeli více než 1000 sazenic původních druhů dřevin. Celá akce byla završená společným obědem a posezením v příjemném prostředí penzionu Na Stodolci. 

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/manazeri-v-parku-sazeli-nove-stromky-20130426.html

 • ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií

Informujeme Vás o normě ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií a nabízíme Vám spolupráci v rámci zavádění, udržování a zlepšování systému ISO 50001. 

Dále nabízíme spolupráci v rámci efektivního užití. Disponujeme pracovní skupinou tvořenou z odborníků na oboru energetiky. 

Více informací naleznete v sekci Služby – ISO.

 • USV

Nabízíme Vám spolupráci v rámci projektu Udržitelné spotřeby a výroby, jehož cílem je identifikovat potenciál pro inovace v oblastech, které společnosti přinesou největší efekty v ekonomické, environmentální a sociální oblasti. 

Více informací naleznete v sekci Služby – Prevence.

 • NOVÉ PRODUKTY

Dále naše společnost rozšířila své služby o tyto navazující produkty:
-bezpečnostní poradce v oblasti ADR/RID
- odborná způsobilost dle §6a, vyhlášky č. 175/2011 Sb. pro provádění zkoušek těsnosti potrubí nebo nádrží pro skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek dle normy ČSN 750905.

Více informací naleznete v sekci Služby – Voda.

 • FTP přístup

Vážení zákazníci,
sdělujeme Vám, že v rámci zefektivnění naší spolupráce jsme rozšířili naše služby o možnost přístupu k dokumentům zpracovaným pro vaši společnost naší společností prostřednictvím webového rozhraní. 

Cílem této služby je ušetřit vám čas při vyhledávání dokumentů v oblasti podnikové ekologie.

Tato služba je bezplatná

V případě požadavku bližších informací k uvedeným informacím kontaktujte, prosím, jednatelku společnosti:
Ing. Andreu Bednářovou

Kontakt: e-mail: andrea.bednarova@envirocont.cz, tel.: 420 603 24 78 50