O společnosti

Společnost ENVIROCONT byla založena v roce 1998 a v roce 2005 došlo ke změně právní formy podnikání na společnost s ručením omezeným.

Společnost ENVIROCONT s.r.o. je česká společnost, jejímž cílem je zajišťování komplexních služeb v oblasti ochrany životního prostředí a integrovaného systému managementu dle motta: absolutely perfect and complete services.

Cíle služeb:

 • zavedení a udržování podnikové ekologie v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
 • zavádění, udržování a zlepšování efektivních integrovaných systémů managementu
 • snížení nákladů na oblast podnikové ekologie
  • externí poradenství
  • prevence sankcí
  • efektivní způsoby nakládání s odpady
  • úspory energií a materiálu
  • prevence vzniku odpadů a emisí, ekologických škod, havárií
 • zvýšení povědomí zaměstnanců
 • zlepšení vztahů firmy s veřejností a s orgány státní správy
 • garance odpovědnosti pro případ vzniku škody

Přidaná hodnota spolupráce

 • stabilní partner (ENVIROCONT působí již od roku 1998) = stabilní spolupráce
 • zastupitelnost => tým odborníků
 • šíře znalostí a dlouholetých zkušeností => optimálně využíváme ve prospěch našich zákazníků
 • velmi úzká a dlouhodobá spolupráce s orgány státní správy = výhoda pro zákazníka v případě kontroly => žádné sankce a pokuty
 • odborné znalosti neustále prohlubujeme a rozšiřujeme => nabízíme spolupráci v navazujících oblastech např. USV, energie, odborná způsobilost zkoušky těsnosti atd.
 • flexibilita = okamžité plnění požadavků zákazníka či právních požadavků
 • nezávislost = nezávislost na dalších subjektech např. oprávněné společnosti k nakládání s odpady, akreditované laboratoře atd. => navrhujeme řešení s ohledem na naplnění potřeb zákazníka
 • využití kontaktů ve prospěch našich zákazníků