Reference

Společnost ENVIROCONT s .r.o. nabízí komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí a integrovaných systémů řízení. Produkty společnosti lze rozdělit do třech hlavních oblastí:

  1. komplexní služby v oblasti podnikové ekologie- odpady, obaly, chemické látky, voda, ovzduší, havárie, IPPC, ekologická újma
  2. integrované systémy řízení (QMS, ISO TS, EMS, EnMS, OHSAS)
  3. audity

Spolupráci lze realizovat ve třech základních variantách, které je možno kombinovat. Nabízíme zajištění komplexního servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb.

Společnost ENVIROCONT s .r.o. zajišťuje své činnosti pro zákazníky v různých oblastech průmyslu a služeb např. automobilový, strojírenský, chemický, těžební, textilní, hutní, sklářský, potravinářský, opravárenský, dopravní, lehký průmysl a další a dále v oblastech zdravotnictví, plynárenství, výroba nábytku atd.

Zákazníky naší společnosti jsou společnosti české i nadnárodní po celé České republice zaměstnávající od několika až po několik set zaměstnanců. Z důvodu flexibility zaměřujeme své aktivity především na severní, západní a střední Čechy.