Služby

Produkty společnosti ENVIROCONT s.r.o.:

  1. komplexní služby v oblasti podnikové ekologie- odpady, obaly, chemické látky a směsi, voda, ovzduší, havárie, IPPC, ekologická újma, ADR/RID
  2. integrované systémy řízení managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, OHSAS 18001, ISO 50001…)
  3. školení, nástroje prevence, audity atd.

Spolupráci lze realizovat ve třech základních variantách, které je možno kombinovat.

  1. zajištění komplexního servisu
  2. zpracování specifikovaných dokumentů, školení atd.
  3. poskytování konzultačních a poradenských služeb na vyžádání zákazníka

Navázali jsme spolupráci s týmem designerů ze společnosti CONTIQUA hledáme řešení ke smysluplnému využití odpadních materiálů. Filozofie společnosti COINTIQUA je design, výroba a zpětný prodej výrobků vyrobených z odpadních materiálů společnosti s cílem jejich prezentace v rámci tzv. „zeleného“ marketingu. - CONTIQUA