ADR/RID

Nabízíme zajišťování povinností v oblasti výkonu činnosti bezpečnostního poradce dle Dohody ADR/RID v následujícím rozsahu:

  1. provádění kontrolní činností v oblasti odesílání, přepravy a příjmu nebezpečných věcí a zpracování Kontrolního listu o odesílání, přepravě a příjmu nebezpečných věcí
  2. proškolení osob ostatních účastnících se režimu ADR/RID a opakování tohoto školení dle legislativy s četností dle Dohody ADR/RID
  3. vyhotovení výroční zprávy
  4. komunikace s dopravci a jejich kontrola na vyžádání zákazníka
  5. průběžná aktualizace veškerých informací a dokumentace dle platné legislativy v oblasti ADR/RID
  6. další kontrolní a poradenská činnost vztahující se k odesílání, přepravě a příjmu nebezpečných věcí dle Dohody ADR/RID
  7. výkon činnosti bezpečnostního poradce dle Dohody ADR/RID