Chemické látky

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a činnosti související:

 1. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi a navržení postupů při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
 2. školení pracovníků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
 3. zpracování Směrnice nakládání s chemickými látkami a směsmi
 4. zpracování Provozních řádů skladů chemických látek a směsí
 5. zpracování Registru a posouzení nebezpečných vlastností chemických látek a směsí
 6. zpracování Písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 7. Oznámení dovezených chemických látek či směsí do ECHA
 8. zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
 9. zpracování překladů Bezpečnostních listů, označení obalů
 10. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
 11. provádění Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi formou pravidelných prohlídek v provozu a zpracování zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění
 12. vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
 13. odborné konzultace a poradenství