Energie

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o energii:

  • pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích v oblasti energie a navržení postupů při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
  • provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti energie formou prohlídek provozu ve spolupráci s pověřeným pracovníkem společnosti
  • spolupráce při navrhování opatření směřujícím ke snižování energetické náročnosti
  • odborné konzultace a poradenství