Havárie

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a činnosti související:

  1. zpracování Oznámení o zařazení či nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A/B
  2. zhodnocení rizik závažné havárie
  3. zpracování Bezpečnostního programu prevence závažné havárie
  4. zpracování Bezpečnostní zprávy
  5. zpracování Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu
  6. zpracování Podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a vnějšího havarijního plánu
  7. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
  8. odborné konzultace a poradenství
  9. spolupráce při odstraňování následků havárií