IPPC

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) a činnosti související :

  1. zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení
  2. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku integrované prevence a omezování znečišťování, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
  3. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích integrované prevence a omezování znečišťování a spolupráce při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
  4. kontrola plnění podmínek integrovaného povolení a dokumentace vyplývající z právních požadavků životního prostředí
  5. zastupování zákazníka při zajišťování změn integrovaného povolení
  6. zpracování Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení
  7. zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
  8. odborné konzultace a poradenství