ISO

Komplexní konzultace, poradenství, školení a spolupráce při zpracování dokumentace při zavádění, udržování a zlepšování těchto systémů řízení:

1) systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
2) systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
3) systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008
4) systém managementu hospodaření s energiemi dle ČSN EN ISO 50001:2012 

Forma spolupráce:

 • komplexní služba při zavádění ISM
 • konzultace/poradenství/zpracování dokumentace
 • školení
 • spolupráce při udržování a zlepšování ISM po certifikaci

 1. Zavádění systémů řízení společnosti (EMS, QMS, OHSAS, ISO TS..)

 • Vstupní environmentální přezkoumání 
 • Vstupní přezkoumání energetického managementu 
 • Vstupní školení managementu a týmu 
 • Spolupráce při formulaci Politiky, cílů a programů 
 • Spolupráce při zpracování dokumentovaných postupů vyžadovaných kriteriálními normami (Příručka, dokumentace II a III vrstvy) 
 • Spolupráce při školení zaměstnanců, zpracování vizualizací 
 • Školení interních auditorů 
 • Školení Manažerů IMS 
 • Spolupráce při provádění interních auditů a řešení NO/PO 
 • Spolupráce při přezkoumání vedením 
 • Spolupráce při preauditu a certifikačním auditu

 

2. Udržování a zlepšování IMS 

 • Spolupráce při aktualizaci Politiky 
 • Spolupráce při stanovování a vyhodnocování cílů, programů 
 • Aktualizace dokumentovaných postupů požadovaných kriteriálními normami (Příručka, dokumentace II a III vrstvy) 
 • Hodnocení souladu s právními požadavky (požadováno u EMS, EnMS, OHSAS) 
 • Kontrola plnění termínů stanovených nápravných/preventivních opatření stanovených při interních auditech, externích auditech a při přezkoumání vedení 
 • Interní audity/metodická podpora při provádění interních auditů s vyškolenými interními auditory 
 • Systém hodnocení interních auditorů 
 • Externí audity
  • Účast při auditech prováděných druhou stranou
  • Účast při auditech prováděných třetí stranou  
 • Dodavatelské audity 
 • Přezkoumání vedení
  • Příprava podkladů pro přezkoumání vedení
  • Účast na přezkoumání vedením 
 • Školení v rozsahu dle požadavku zákazníka (auditorů, interních školitelů, členů týmu, dalších skupin zaměstnanců) 
 • Vizualizace, prezentace ISM 
 • Spolupráce dle dalších požadavků zákazníka 
 • Metodické vedení v oblasti metrologie