Obaly

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o obalech a činnosti související :

  1. navržení systému nakládání s obaly dle platných právních požadavků
  2. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích nakládání s obaly a navržení postupů při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
  3. spolupráce při jednání s orgány veřejné správy (ČIŽP, AOS EKO-KOM a.s.)
  4. metodická spolupráce při vedení evidence obalů
  5. zpracovávání kvartálních hlášení pro AOS EKO-KOM a.s.
  6. zpracování Ročního hlášení o obalech pro MŽP
  7. odborné konzultace a poradenství