Prevence

Nabízíme následující spolupráci v oblasti nástrojů prevence:

 1. Audit právních požadavků v oblasti ŽP/energie/BOZP

 Cíl:

 • posouzení shody s právními požadavky detailně dle jednotlivých právních požadavků v oblasti ŽP/energie/BOZP
 • vodnocení shody s právními požadavky je povinným prvkem EMS, OHSAS a EnMS- realizací bude zajištěno shody s požadavky norem

Výstup:

 • zpráva z auditu o stavu plnění právních požadavků a v případě jejich neplnění stanovení opatření k dosažení shody s právními požadavky a preventivních opatření, zodpovědností, termínů plnění
 • zpracování akčního plánu pro zajištění shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí

 2. Projekt Udržitelné spotřeby a výroby

Udržitelná spotřeba a výroba (USV), která je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací, je jedním ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje.

USV se zaměřuje na zlepšování řízení výroby, inovace a uvědomělou orientaci na šetrnost vůči životnímu stylu.

Cíle USV jsou:

 • zvýšení efektivity výroby
 • inovace
 • snížení nákladů na energie, suroviny atd.
 • sociální odpovědnost
 • konkurenceschopnost podniku

 Proces dle metodiky USV  začíná Vstupním hodnocením:

 • nejprve určovány oblasti možných změn a konkrétních přínosů,
 • následně k těmto oblastem přiřazeny vhodné nástroje USV k dosažení žádoucí změny

 Kroky Vstupního hodnocení USV:

 1. Určení oblastí klíčových změn
 2. Výběr nástrojů
 3. Analýza nástroje = analýza rizik
 4. Návrh konkrétního projektu
 5. Hodnocení projektu
 6. Návrh způsobu financování