Školení

  • Školení je připraveno „na míru“ pro naše zákazníky, respektujeme skutečné potřeby našich zákazníků.
  • Přidanou hodnotou školení je předání našich praktických zkušeností z praxe.
  • Školení zajišťují konzultanti s bohatými praktickými zkušenostmi a zároveň odbornými znalostmi.

Nabízíme následující kurzy a školení:

  1. vzdělávání Podnikového ekologa/EHS Specialisty
  2. kurz Zavádění nových strojů a zařízení z pohledu zajištění shody s právními požadavky ŽP/BOZP atd.
  3. kurz Interní auditor (QMS, ISO TS, EMS, OHSAS, EnMS) včetně zajištění periodických školení
  4. vzdělávání Manažerů v oblasti QMS, ISO TS, EMS, OHSAS, EnMS v rozsahu dle dohody se zákazníkem
  5. školení Praktické zkušenosti s ISM (QMS, ISO TS, EMS, OHSAS, EnMS)
  6. školení právních požadavků v oblasti ŽP v rozsahu dle dohody se zákazníkem
  7. školení a simulace havarijní situace